Bøker

Tone har skrevet to barnebøker som veiledningsmateriell for foreldre av barn som har kommet til verden ved hjelp av donasjon.

Her kan du lese en artikkel KK har skrevet om bøkene til Tone.

Lily – From the other side of the rainbow

In a child’s own language, this unique book tells the story of conception through egg donation.

This is the story of how Lily’s mom and dad travelled far, far away to that special land to find the magical egg that would give them the baby they wanted more than anything in the world. Would you like to hear the story?

Written by Tone Bråten a Norwegian family counsellor, writer, and speaker specialising in infertility.

“Couples who choose conception through egg donation often need to sort out many feelings, thoughts and ethical issues. A key question is how to tell the child about how they came to be. This unique book tells that story in the language of a child. The book is designed to make the child feel special, wanted, and grateful for everything you have done to become a parent! This book can also be used as motivation during treatment”

Price 39 EUR including shipping

I Norge: 350 kr inkludert frakt. 

Vipps: 350 kr til 45803572. Husk å skrive navn, adresse og hvilken bok du ønsker å kjøpe.

Ole er laget av et magisk rumpetroll

Denne boken forteller ved hjelp av barnespråk om biologisk opphav ved hjelp av sæddonasjon. Ole er kommet til verden ved at hans foreldre har lånt et magisk rumpetroll, som de har fått hos legen.

Ole vil at mamma skal fortelle om da han ble laget av det magiske rumpetrollet. Ole er ikke laget av et rumpetroll fra pappa, men et magisk rumpetroll! Bamsen Bosse og pappa får også lov til å høre, vil du høre?

Foreldrene til Ole har benyttet seg av åpen donor i Norge. Boken inneholder en egen veiledningsdel i forordet, som omhandler forskning og lovverk knyttet til sæddonasjon.

Boken kan benyttes som veiledningsmateriell for foreldre, fertilitetsklinikker, helsestasjoner, familievernkontor, gynekologer og legekontor.

«Denne boken er skrevet med tanke på at barnet skal føle seg spesielt, ønsket og takknemlig for alt som foreldrene har gjort for å bli foreldre. Denne boken kan være en motivasjon for pasienter som går igjennom sæddonasjons behandling».

Pris 350 NOK inkludert frakt

Vipps: 350 kr til 45803572. Husk å skrive navn, adresse og hvilken bok du ønsker å kjøpe.